18. 7. 2019  19:59 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
Názov témy anglicky: Design and implementation of the data model for municipality government
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Abstrakt: Návrh dátového modelu s ohľadom na požiadavky obecnej samosprávy. Zber dát pre dátový model. Realizácia databázovej a priestorovej zložky modelu v prostredí GIS. Overenie funkčnosti modelu na vybraných prípadoch použitia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.