Jul 18, 2019   3:02 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Title of topic in English: Testing of Trimble TX5 terrestrial laser scanner
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Summary: 1. Funkčný princíp terestrického laserového skenovania. 2. Návrh súboru testov nna overenie vybraných kvalitatívnych charakteristík TLS Trimble TX5. 3. Vykonanie testovacích meraní. 4. Spracovanie a matematicko-štatistická analýza výsledkov. 5. Interpretácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. 6. Formulácia odporúčaní pre využitie TLS Trimble TX5.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.