26. 5. 2019  9:34 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Názov témy anglicky: Testing of Trimble TX5 terrestrial laser scanner
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Abstrakt: 1. Funkčný princíp terestrického laserového skenovania. 2. Návrh súboru testov nna overenie vybraných kvalitatívnych charakteristík TLS Trimble TX5. 3. Vykonanie testovacích meraní. 4. Spracovanie a matematicko-štatistická analýza výsledkov. 5. Interpretácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. 6. Formulácia odporúčaní pre využitie TLS Trimble TX5.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.