Apr 25, 2019   6:12 a.m. Marek
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Horský hotel
Title of topic in English: Hotel in mountains
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Summary: Horský hotel - pôjde o ubytovacie zariadenie s reštauráciou a terasou v nadmorskej výške približne 600 - 800 m n.m. Práca bude obsahovať: - Vypracovanú časť realizačného projektu na základe projektu pre vydanie stavebného povolenia, - Stavebno-fyzikálne posúdenie viacerých konštrukčných variant z hľadiska potreby energie na vykurovanie a chladenie a z hľadiska očakávanej kvality vnútorného prostredia, - Posúdenie detailov z tepelno-technického hľadiska.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AKP Building Constructions and Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.