20. 6. 2019  11:48 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Testovanie súradnicových meracích strojov
Název tématu anglicky: Testing of coordinate measuring machines
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Abstrakt: 1. Funkčný princíp súradnicových meracích strojov 2. Popis funkčného princípu polohovacieho zariadenia CNC-Step T-rex 0712 a laserovej hlavice Riftek RF603. 3. Návrh analytického a globálneho skúšania vybraného meracieho systému. 4. Vykonanie testovacích meraní na základe navrhovaných postupov. 5. Spracovanie a matematicko-štatistická analýza výsledkov. 6. Interpretácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, formulácia odporúčaní pre využitie vybraného meracieho systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-GAK geodézia a kartografia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.