Oct 16, 2019   1:58 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie súradnicových meracích strojov
Title of topic in English: Testing of coordinate measuring machines
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Summary: 1. Funkčný princíp súradnicových meracích strojov 2. Popis funkčného princípu polohovacieho zariadenia CNC-Step T-rex 0712 a laserovej hlavice Riftek RF603. 3. Návrh analytického a globálneho skúšania vybraného meracieho systému. 4. Vykonanie testovacích meraní na základe navrhovaných postupov. 5. Spracovanie a matematicko-štatistická analýza výsledkov. 6. Interpretácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, formulácia odporúčaní pre využitie vybraného meracieho systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.