18. 10. 2019  22:49 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie súradnicových meracích strojov
Názov témy anglicky: Testing of coordinate measuring machines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Abstrakt: 1. Funkčný princíp súradnicových meracích strojov 2. Popis funkčného princípu polohovacieho zariadenia CNC-Step T-rex 0712 a laserovej hlavice Riftek RF603. 3. Návrh analytického a globálneho skúšania vybraného meracieho systému. 4. Vykonanie testovacích meraní na základe navrhovaných postupov. 5. Spracovanie a matematicko-štatistická analýza výsledkov. 6. Interpretácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, formulácia odporúčaní pre využitie vybraného meracieho systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.