Sep 22, 2019   8:23 p.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biologicky účinné komplexy ruténia a ich redoxné a spektroskopické vlastnosti
Title of topic in English: Biologically active ruthenium complexes and their redox and spectroscopic properties
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Summary: Téma je zameraná na detailné elektrochemické a spektroskopické štúdie novo pripravených komplexov ruténia v spolupráci s Univerzitou Viedeň. Využijú sa hlavne techniky ako cyklická voltampérometria, UV-vis-NIR spektroskopia, elektrónová paramagnetická rezonancia i spektroelektrochémia. Cieľom je navrhnutie reakčného mechanizmu oxidačných a redukčných dejov skúmaných látok s dôrazom na identifikáciu reaktívnych medziproduktov a elektricky nabitých stavov, ktoré hrajú kľúčový význam pri ich biologickom účinku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT421E1_4I Experimental Techniques in Electrochemistry