21. 8. 2019  20:06 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biologicky účinné komplexy ruténia a ich redoxné a spektroskopické vlastnosti
Názov témy anglicky: Biologically active ruthenium complexes and their redox and spectroscopic properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Abstrakt: Téma je zameraná na detailné elektrochemické a spektroskopické štúdie novo pripravených komplexov ruténia v spolupráci s Univerzitou Viedeň. Využijú sa hlavne techniky ako cyklická voltampérometria, UV-vis-NIR spektroskopia, elektrónová paramagnetická rezonancia i spektroelektrochémia. Cieľom je navrhnutie reakčného mechanizmu oxidačných a redukčných dejov skúmaných látok s dôrazom na identifikáciu reaktívnych medziproduktov a elektricky nabitých stavov, ktoré hrajú kľúčový význam pri ich biologickom účinku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT421E1_4I Experimentálne techniky v elektrochémii