Oct 15, 2019   11:28 a.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Elektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidov
Title of topic in English: Electrochemical and spectroscopic properties of biologically active copper complexes with thiosemicarbazone type ligands
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Summary: Téma je zameraná na detailné elektrochemické a spektroskopické štúdie novo pripravených derivátov tiosemikarbazónov a ich komplexov s iónmi medi v spolupráci s Univerzitou Viedeň. Využijú sa hlavne techniky ako cyklická voltampérometria, coulometria, UV-vis-NIR spektroskopia, EPR a IČ spektroelektrochémia. Cieľom je navrhnutie reakčného mechanizmu oxidačných a redukčných dejov skúmaných látok s dôrazom na identifikáciu reaktívnych medziproduktov a elektricky nabitých stavov, ktoré hrajú kľúčový význam pri ich biologickom účinku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT421E1_4I Experimental Techniques in Electrochemistry