19. 10. 2019  9:10 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Elektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidov
Názov témy anglicky: Electrochemical and spectroscopic properties of biologically active copper complexes with thiosemicarbazone type ligands
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Abstrakt: Téma je zameraná na detailné elektrochemické a spektroskopické štúdie novo pripravených derivátov tiosemikarbazónov a ich komplexov s iónmi medi v spolupráci s Univerzitou Viedeň. Využijú sa hlavne techniky ako cyklická voltampérometria, coulometria, UV-vis-NIR spektroskopia, EPR a IČ spektroelektrochémia. Cieľom je navrhnutie reakčného mechanizmu oxidačných a redukčných dejov skúmaných látok s dôrazom na identifikáciu reaktívnych medziproduktov a elektricky nabitých stavov, ktoré hrajú kľúčový význam pri ich biologickom účinku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT421E1_4I Experimentálne techniky v elektrochémii