17. 8. 2019  19:24 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnávanie rôznych sorbentov na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telom
Názov témy anglicky: Comparison of different sorbent types for extraction of human body odor compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Abstrakt: Daná práca bude zameraná na aplikáciu miešadielok pokrytých vrstvou polydimetylsiloxanu, uhlíkovej vaty, quartzovej vaty a C18-modifikovanej quartzovej vaty na extrakciu prchavých organických zlúčenín vylučovaných ľudským telom. Desorpcia látok zo sorbentu sa uskutoční pomocou organických rozpúšťadiel odlišnej polarity a tepelnej desorpčnej jednotky. Najefektívnejší sorbent sa použije na klasifikáciu prchavých látok z rôznych odberových miest.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.