Aug 19, 2019   2:28 p.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dom smútku a cintorín
Title of topic in English: Funeral chapel and cemetery
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Filip Bránický
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Filip Bránický
Summary: V regióne severného Slovenska navrhnite dom smútku s cintorínom a urnovým hájom. Dané územie bude nutné podrobiť analýze, na ktorú bude nadväzovať tvorba filozofie rozmiestnenia hmôt areálu, a ich architektonické stvárnenie so správnym dispozično-prevádzkovým riešením. Štúdiom vhodnej literatúry docieliť, aby mal výsledný areál duchovný rozmer a zachoval genius loci zadaného miesta vo vidieckej krajine.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.