Jul 17, 2019   10:47 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv viacnásobných opráv na mechanické vlastnosti zvarových spojov ocelí používaných vo firme STAKOTRA MANUFACTURING
Title of topic in English: Influence of multiple repairs on the mechanical properties of the steel weld joints used by STAKOTRA MANUFACTURING
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Summary: Cieľom práce je zistiť vplyv viacnásobných opráv zvarových spojov na ich mechanické vlastnosti. Stanovenie vhodného technologického postupu opráv, aby nedošlo k nežiaducej degradácií vlastností zvarového spoja, materiálu a bola zachovaná spôsobilosť z hľadiska požiadaviek na dynamicky zaťažované oceľové konštrukcie. Materiály, metódy a podmienky budú reprezentovať vybraté typické pre firmu STAKOTRA. Materiály budú predstavovať konštrukčné ocele S355J2H, S355J2+N a termomechanicky spracované ocele S420MC. Zváranie a opravy budú realizované metódou MAG a TIG. Hodnotenie vzoriek bude vykonané mechanickými skúškami a metalografiou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ZASM Welding and Joining of Materials -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.