24. 10. 2019  7:10 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv viacnásobných opráv na mechanické vlastnosti zvarových spojov ocelí používaných vo firme STAKOTRA MANUFACTURING
Název tématu anglicky: Influence of multiple repairs on the mechanical properties of the steel weld joints used by STAKOTRA MANUFACTURING
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Abstrakt: Cieľom práce je zistiť vplyv viacnásobných opráv zvarových spojov na ich mechanické vlastnosti. Stanovenie vhodného technologického postupu opráv, aby nedošlo k nežiaducej degradácií vlastností zvarového spoja, materiálu a bola zachovaná spôsobilosť z hľadiska požiadaviek na dynamicky zaťažované oceľové konštrukcie. Materiály, metódy a podmienky budú reprezentovať vybraté typické pre firmu STAKOTRA. Materiály budú predstavovať konštrukčné ocele S355J2H, S355J2+N a termomechanicky spracované ocele S420MC. Zváranie a opravy budú realizované metódou MAG a TIG. Hodnotenie vzoriek bude vykonané mechanickými skúškami a metalografiou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.