Oct 23, 2019   3:01 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatický zavlažovací systém
Title of topic in English: Automatic irrigation system
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Kľúčik
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Kľúčik
Summary: Úlohou je vytvoriť automatizovaný zavlažovací systém rastlín umiestnených v jednom rade. Systém má byť schopný merať vlhkosť pôdy zvlášť pre každú rastlinu a upozorniť používateľa o suchej pôde rastliny. Používateľ by mal byť schopný na základe hlasového povelu povoliť alebo zamedziť proces zavlažovania vybranej rastliny systémom. V prípade, ak používateľ zavlažovanie povolí, systém pomocou čerpadla dodá určené množstvo vody rastline. Na zavlažovací systém použite platformu Arduino a s ním kompatibilné senzorové vybavenie. Úlohy: 1. Naštudujte si platformu Arduino a možnosti jeho programovania. 2. Vyberte vhodný senzorický a pohonný systém pre účely zadania. 3. Naštudujte si prácu s vybranými senzormi a pohonmi a možnosti ich pogramového ovládania. 4. Navrhnite a prakticky zrealizujte automatizovaný zavlažovací systém. 5. Riešenie overte. 6. Vypracujte používateľskú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.