17. 10. 2019  8:02 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatický zavlažovací systém
Názov témy anglicky: Automatic irrigation system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marian Kľúčik
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marian Kľúčik
Abstrakt: Úlohou je vytvoriť automatizovaný zavlažovací systém rastlín umiestnených v jednom rade. Systém má byť schopný merať vlhkosť pôdy zvlášť pre každú rastlinu a upozorniť používateľa o suchej pôde rastliny. Používateľ by mal byť schopný na základe hlasového povelu povoliť alebo zamedziť proces zavlažovania vybranej rastliny systémom. V prípade, ak používateľ zavlažovanie povolí, systém pomocou čerpadla dodá určené množstvo vody rastline. Na zavlažovací systém použite platformu Arduino a s ním kompatibilné senzorové vybavenie. Úlohy: 1. Naštudujte si platformu Arduino a možnosti jeho programovania. 2. Vyberte vhodný senzorický a pohonný systém pre účely zadania. 3. Naštudujte si prácu s vybranými senzormi a pohonmi a možnosti ich pogramového ovládania. 4. Navrhnite a prakticky zrealizujte automatizovaný zavlažovací systém. 5. Riešenie overte. 6. Vypracujte používateľskú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.