Oct 16, 2019   12:10 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh biotechnologickej výroby lipázy
Title of topic in English: Biotechnological production of lipase
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Monika Antošová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Monika Antošová, PhD.
Summary: Cieľom projektu bakalárskej práce je navrhnúť hlavné zariadenia na výrobu enzýmu lipázy a vypočítať spotrebu surovín a energií v danej výrobe. Náplňou práce študenta je: 1. z dostupných literárnych zdrojov (vedecká literatúra, patenty) navrhnúť technologický postup výroby a získať údaje, ktoré budú slúžiť ako podklady k návrhovému výpočtu, 2. z materiálových a energetických bilancií jednotlivých zariadení vypočítať spotrebu surovín a energií, 3. navrhnúť veľkosť zariadení a spôsob ich prevádzky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.