25. 6. 2019  19:37 Tadeáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh výroby kyseliny R-mandľovej
Název tématu anglicky: Design of R-mandelic acid production
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Monika Antošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Monika Antošová, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu bakalárskej práce je navrhnúť hlavné zariadenia na výrobu enantiomérne čistej R-formy kyseliny mandľovej enzýmovou hydrolýzou mandelonitrilu a vypočítať spotrebu surovín a energií v danej výrobe. Náplňou práce študenta je: 1. z dostupných literárnych zdrojov (vedecká literatúra, patenty) navrhnúť technologický postup výroby a získať údaje, ktoré budú slúžiť ako podklady k návrhovému výpočtu, 2. z materiálových a energetických bilancií jednotlivých zariadení vypočítať spotrebu surovín a energií, 3. navrhnúť veľkosť zariadení a spôsob ich prevádzky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.