17. 10. 2019  0:28 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh výroby kyseliny R-mandľovej
Názov témy anglicky: Design of R-mandelic acid production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Monika Antošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Monika Antošová, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu bakalárskej práce je navrhnúť hlavné zariadenia na výrobu enantiomérne čistej R-formy kyseliny mandľovej enzýmovou hydrolýzou mandelonitrilu a vypočítať spotrebu surovín a energií v danej výrobe. Náplňou práce študenta je: 1. z dostupných literárnych zdrojov (vedecká literatúra, patenty) navrhnúť technologický postup výroby a získať údaje, ktoré budú slúžiť ako podklady k návrhovému výpočtu, 2. z materiálových a energetických bilancií jednotlivých zariadení vypočítať spotrebu surovín a energií, 3. navrhnúť veľkosť zariadení a spôsob ich prevádzky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.