22. 8. 2019  6:39 Tichomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv reakčných podmienok na enzýmovú syntézu glykozidov aromatických alkoholov
Název tématu anglicky: Effect of reaction conditions on enzyme synthesis of glycosides of aromatic alcohols
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Monika Antošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Monika Antošová, PhD.
Abstrakt: Glykozidy aromatických alkoholov a ich derivátov sa využívajú pri výrobe liečiv a v kozmetike. Diplomová práca je zameraná na experimentálne skúmanie možnosti prípravy špeciálnych glykozidov s využitím komerčných enzýmových prípravkov a štúdium vplyvu reakčných podmienok na ich prípravu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.