18. 8. 2019  1:05 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv reakčných podmienok na enzýmovú syntézu glykozidov aromatických alkoholov
Názov témy anglicky: Effect of reaction conditions on enzyme synthesis of glycosides of aromatic alcohols
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Monika Antošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Monika Antošová, PhD.
Abstrakt: Glykozidy aromatických alkoholov a ich derivátov sa využívajú pri výrobe liečiv a v kozmetike. Diplomová práca je zameraná na experimentálne skúmanie možnosti prípravy špeciálnych glykozidov s využitím komerčných enzýmových prípravkov a štúdium vplyvu reakčných podmienok na ich prípravu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.