25. 8. 2019  4:51 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Korózia superzliatin pre energetické aplikácie
Názov témy anglicky: Corrosion of superaloys for applications in energy sector
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Viliam Pavlik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Viliam Pavlik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude skúmať odolnosť superzliatin v závislosti na zložení fluoridovej zmesi, pričom samotná práca zahŕňa rešerš pre prípravu vzoriek, vyhodnocovanie mikrogeometrie povrchu, vyhodnocovanie koróznych vrstiev, agresivity korózneho prostredia a gravimetrické a elektrochemické merania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.