17. 10. 2019  20:34 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Taveninové systémy pre solárne aplikacie
Názov témy anglicky: Molten systems for solar applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Viliam Pavlik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Viliam Pavlik, PhD.
Abstrakt: V tejto práci bude úlohou zosumarizovať a zanalyzovať vhodné kombinácie náplne a materiálu zásobníka, prípadne navrhnúť vlastné riešenie pre solárne systémy. Vybrané riešenie overí pomocou simultánnej termickej analýzy a výpočtom bilancie pre prestup tepla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.