20. 6. 2019  13:00 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkoch
Název tématu anglicky: Determination of selected pesticide residues in milk products
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Abstrakt: Pesticídy sa vyskytujú v komplexných vzorkách na nízkych koncentračných hladinách a je potrebné efektívne a zároveň ekologicky odstrániť zložky, ktoré budú interferovať so stanovením pesticídov. Cieľom experimentálneho projektu bude štúdium rôznych parametrov na extrakciu pesticídov zo vzoriek mliečnych výrobkov, vyhodnotenie a spracovanie nameraných údajov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.