18. 10. 2019  11:01 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkoch
Názov témy anglicky: Determination of selected pesticide residues in milk products
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Abstrakt: Pesticídy sa vyskytujú v komplexných vzorkách na nízkych koncentračných hladinách a je potrebné efektívne a zároveň ekologicky odstrániť zložky, ktoré budú interferovať so stanovením pesticídov. Cieľom experimentálneho projektu bude štúdium rôznych parametrov na extrakciu pesticídov zo vzoriek mliečnych výrobkov, vyhodnotenie a spracovanie nameraných údajov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.