16. 7. 2019  16:18 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky
Názov témy anglicky: New modul for institute web page
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom BP je doplniť do ústavnej web stránky chýbajúcu funkcionalitu. Úlohy: 1. Oboznámte sa s PHP frameworkom Laravel a aktuálnou štruktúrou ústavnej web stránky. 2. Navrhnite spôsob doplnenia nasledovných elementov: zobrazovanie publikácií pre jednotlivých pracovníkov na základe údajov z AISu so zohľadnením možného exportu do LaTex formátu, sledovanie počtu riešiteľských hodín pracovníkov v rámci jednotlivých projektov, možnosť vytvárania osobných web stránok, a pod. Pri vytváraní jednotlivých elementov treba zvážiť aj priraďovanie rolí pre ich editáciu. 3. Implementujte navrhnuté riešenie. 4. Otestujte vytvorenú realizáciu a vytvorte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.