Jul 22, 2019   11:46 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky
Title of topic in English: New modul for institute web page
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Summary: Cieľom BP je doplniť do ústavnej web stránky chýbajúcu funkcionalitu. Úlohy: 1. Oboznámte sa s PHP frameworkom Laravel a aktuálnou štruktúrou ústavnej web stránky. 2. Navrhnite spôsob doplnenia nasledovných elementov: zobrazovanie publikácií pre jednotlivých pracovníkov na základe údajov z AISu so zohľadnením možného exportu do LaTex formátu, sledovanie počtu riešiteľských hodín pracovníkov v rámci jednotlivých projektov, možnosť vytvárania osobných web stránok, a pod. Pri vytváraní jednotlivých elementov treba zvážiť aj priraďovanie rolí pre ich editáciu. 3. Implementujte navrhnuté riešenie. 4. Otestujte vytvorenú realizáciu a vytvorte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.