Jul 23, 2019   7:40 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ovládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácie
Title of topic in English: Intelligent home control via web application
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Matišák
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Matišák
Summary: Cieľom práce je vytvoriť ekosystém na ovládanie inteligentnej domácnosti, ktorý bude riadený prostredníctvom webovej aplikácie. 1. Naštudujte možnosti vytvárania aplikácie na strane klienta, servera a spôsob obsluhy ich požiadaviek. 2. Oboznámte sa s vybranými technológiami pre inteligentnú domácnosť a analyzujte dostupné riešenia. 3. Vytvorte serverovú časť aplikácie, ktorá bude riadiť ekosystém inteligentnej domácnosti. 4. Vytvorte zodpovedajúcu klientsku aplikáciu, ktorá umožní obsluhu inteligentnej domácnosti. 5. Implementujte a overte navrhnuté riešenie. 6. Vypracujte projektovú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.