21. 10. 2019  13:00 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ovládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácie
Názov témy anglicky: Intelligent home control via web application
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Matišák
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Matišák
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť ekosystém na ovládanie inteligentnej domácnosti, ktorý bude riadený prostredníctvom webovej aplikácie. 1. Naštudujte možnosti vytvárania aplikácie na strane klienta, servera a spôsob obsluhy ich požiadaviek. 2. Oboznámte sa s vybranými technológiami pre inteligentnú domácnosť a analyzujte dostupné riešenia. 3. Vytvorte serverovú časť aplikácie, ktorá bude riadiť ekosystém inteligentnej domácnosti. 4. Vytvorte zodpovedajúcu klientsku aplikáciu, ktorá umožní obsluhu inteligentnej domácnosti. 5. Implementujte a overte navrhnuté riešenie. 6. Vypracujte projektovú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.