Jul 23, 2019   7:41 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia
Title of topic in English: Web application for control theory teaching
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Summary: Cieľom práce je využitie programového jazyka JavaScript na riešenie vybraných problémov z teórie riadenia (stabilita, prechodové a impulzné charakteristiky, ...). Výsledná aplikácia bude voľne dostupná na internetovej stránke predmetu, kde si bude môcť každý návštevník overiť svoje výpočty, resp. použiť aplikáciu ako náhradu manuálnych výpočtov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.