Sep 19, 2019   6:06 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mikrobiologická dekontaminácia prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou
Title of topic in English: Microbiological decontamination of natural organic materials by low-temperature plasma
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť analýzu originálnej vzorky pergamenu z knižnej väzby knihy (1780), kultiváciu a identifikáciu biologického znečistenia prítomnými mikroorganizmami. Následne experimentálne overiť účinky pôsobenia plazmy na mikrobiologickú dekontamináciu skúmaného artefaktu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.