Oct 16, 2019   0:22 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) plazmou
Title of topic in English: Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with plasma
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť identifikáciu a analýzu originálnej vzorky pergamenu z knižnej väzby knihy (1780), pochádzajúcej z Turína (Taliansko). Následne experimentálne overiť účinky pôsobenia plazmy na konzervovanie – čistenie skúmaného artefaktu. Táto téma sa rieši v spolupráci s projektom EUREKA SUSPLART (Slovensko – Rumunsko) a APVV projektom PLASMART, ktoré sú zamerané na výskum a vývoj procesov konzervovania objektov kultúrneho dedičstva (čistenie, biologická dekontaminácia) z prírodných organických materiálov (papier, pergamen, drevo, textil a iné) nízkoteplotnou plazmouLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.