23. 8. 2019  17:45 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) plazmou
Názov témy anglicky: Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with plasma
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť identifikáciu a analýzu originálnej vzorky pergamenu z knižnej väzby knihy (1780), pochádzajúcej z Turína (Taliansko). Následne experimentálne overiť účinky pôsobenia plazmy na konzervovanie – čistenie skúmaného artefaktu. Táto téma sa rieši v spolupráci s projektom EUREKA SUSPLART (Slovensko – Rumunsko) a APVV projektom PLASMART, ktoré sú zamerané na výskum a vývoj procesov konzervovania objektov kultúrneho dedičstva (čistenie, biologická dekontaminácia) z prírodných organických materiálov (papier, pergamen, drevo, textil a iné) nízkoteplotnou plazmouObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.