Jul 22, 2019   11:55 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Android aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmi
Title of topic in English: Android application focused on communication between users
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Képešiová
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Képešiová
Summary: Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie android aplikácie pre komunikáciu spriatelených používateľov pomocou správ, vytvárania podujatí a zisťovania aktuálnej polohy používateľov. Úlohy: 1. Naštudujte si metódy komunikácie dvoch zariadení, vytvárania nových objektov zdieľaných medzi vybranými používateľmi a určovania ich polohy. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite aplikáciu v prostredí android. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu k návrhu riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.