19. 10. 2019  0:14 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Android aplikácia zameraná na komunikáciu medzi používateľmi
Názov témy anglicky: Android application focused on communication between users
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Képešiová
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Képešiová
Abstrakt: Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie android aplikácie pre komunikáciu spriatelených používateľov pomocou správ, vytvárania podujatí a zisťovania aktuálnej polohy používateľov. Úlohy: 1. Naštudujte si metódy komunikácie dvoch zariadení, vytvárania nových objektov zdieľaných medzi vybranými používateľmi a určovania ich polohy. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite aplikáciu v prostredí android. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu k návrhu riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.