Oct 23, 2019   5:40 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza bočných produktov Clauson-Kaasovej reakcie
Title of topic in English: Analysis of By-Products of the Clauson-Kaas Reaction
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Šoral, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Šoral, PhD.
Summary: V rámci nedávnej štúdie publikovanej v časopise Journal of Molecular Structure (DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.04.034) bol popísany objav neočakávanej tvorby pyrazoloazepínov zo substituovaných 5-aminopyrazolov v podmienkach Clauson-Kaasovej reakcie. Študent sa pokúsi zistiť reakčné podmienky pre substrát 3,5-dimetoxyanilín, pri ktorých by vznikalo dostatočné množstvo príslušného sfúzovaného 6,7-bicyklického derivátu na jeho štruktúrnu analýzu. Za týmto účelom študent využije základný 1H NMR monitoring reakcie uskutočnenej v spektometri a mimo neho; a 2D NMR experimenty merané z reakčnej zmesi po ukončení reakcie. Študent sa v rámci možností kvôli mechanistickým dôvodom pokúsi identifikovať ďalšie bočné produkty reakcie a medziprodukty.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.