Jun 19, 2019   10:49 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modifikácia, návrh a výroba počítačovej myši pomocou CAx technológií
Title of topic in English: Modification, design and manufacturing of computer mouse with the assitence of CAx technologies
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Milde, PhD.
Summary: Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a výrobou počítačovej myši. V práci bude riešená problematika samotného návrhu pomocou modifikácie existujúceho riešenia. V tomto bode bude pre návrh a modifikáciu použitý optický 3D skener. Následný návrh bude riešený v príslušnom CAD softvéri. Samotná výroba bude uskutočnená pomocou 3D tlačiarne Zortrax M200. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Optické 3D skenovanie existujúceho riešenia 3 Návrh nového riešenia 4 Výroba počítačovej myši pomocou technológie Rapid PrototypingLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PPT Computer-Aided Production Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.