26. 6. 2019  22:21 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbH
Názov témy anglicky: Optimizing Travel Expenses for Missions of Erste Group IT International GmbH
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Abstrakt: Náklady firmy a ich klasifikácia. Význam, cieľ a úloha riadenia nákladov firmy. Nákladový controlling (Cost Controlling) ako nástroj zefektívnenia nákladov spoločnosti. Analýza trendov vývoja nákladov spoločnosti Erste Group IT International GmbH. Cestovné náklady na trase BA-Wien a ich podiel v celkových a cestovných nákladoch spoločnosti. Analýza pomerových ukazovateľov účinnosti cestovných nákladov na trase BA-Wien. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť spôsoby zefektívnenia cestovných nákladov spoločnosti Erste Group IT International GmbH.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.