Oct 20, 2019   3:59 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza zváracích režimov zdrojov na zváranie elektrickým oblúkom
Title of topic in English: Analysis of welding modes of arc welding sources
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Urminský, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Welding and Foundry - UVTE MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Urminský, PhD.
Summary: Súčasné moderné zváracie zdroje riadené mikroprocesorom umožňujú nastavovať doplnkové parametre zvárania tak, aby dochádzalo k zníženiu rozstreku zvarového kovu, eliminácii vzniku kráterov, zlepšeniu zapaľovania oblúka atď. Zmenou doplnkových parametrov zvárania je možné docieliť korekcie volených hlavných parametrov zvárania so zreteľom na požadovaný tvar a kvalitu zvarovej húsenice. Procesné parametre zvárania ako sú prúd, napätie, rýchlosť podávanie drôtu a prietokové množstvo ochranného plynu je možné sledovať v reálnom čase pomocou špeciálnych monitorovacích zariadení. Cieľom diplomovej práce je na základe monitorovania procesných parametrov zvárania porozumieť preddefinovaným režimom zvárania zváracích zdrojov a určiť ich vplyv na výsledné zvarové spoje.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ZASM Welding and Joining of Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.