20. 10. 2020  11:38 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Názov témy anglicky:
Computer simulation of lytic polysaccharide monooxygenases
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Peter Poliak, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Celulóza a chitín predstavujú jeden z najrozšírenejších stavebných zložiek biomasy, ale zároveň sa vyznačujú aj vysokou chemickou stabilitou a nerozpustnosťou. Ich využitie ako obnoviteľných zdrojov v produkcii biopalív a chémii šetrnej k životnému prostrediu je preto veľkou výzvou. Vysoká nepoddajnosť týchto makromolekúl sa skrýva v pevnej beta-glykozidovej väzbe medzi glukózovými jednotkami. Monooxygenázy z niektorých húb a baktérií preukázali schopnosť jej efektívneho štiepenia pomocou atómu medi koordinovaného v ich aktívnom centre. Mechanizmus tohto rozkladu a variabilita aktivity rôznych monooxygenáz na molekulárnej úrovni dosiaľ neboli celkom objasnené. Zameraním tejto práce je preto štúdium vybraných monooxygenáz, ich štruktúry a vlastností metódami kvantovej chémie a molekulovej mechaniky. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu a je vhodná pre študentov s kladným vzťahom k počítačom. Študent si v rámci vypracovania tejto bakalárskej práce osvojí techniky modelovania molekúl, spozná možnosti výpočtovej chémie a naučí sa pracovať v linuxových operačných systémoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.