Sep 22, 2019   8:33 p.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv percentuálneho zastúpenia sortimentov listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
Title of topic in English: The effect of the percentage of the assortments of hardwood unbleached pulp production efficiency
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Summary: Sulfátovým postupom delignifikácie sa spracúvajú rôzne druhy drevín. Pri rovnakých podmienkach spracovania však dostaneme rôzne výťažky, ktoré nezodpovedajú ich ekonomickému využitiu. Platí to predovšetkým pri ich súbežnom spracovaní v zmesi. Cieľom diplomovej práce je preto, v laboratórnom merítku, overiť vhodnosť niektorých druhov dreva k efektívnemu spracovaniu na buničinu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-DRCEPA Wood, Pulp and Paper-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.