19. 10. 2019  15:00 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv percentuálneho zastúpenia sortimentov listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
Názov témy anglicky: The effect of the percentage of the assortments of hardwood unbleached pulp production efficiency
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Abstrakt: Sulfátovým postupom delignifikácie sa spracúvajú rôzne druhy drevín. Pri rovnakých podmienkach spracovania však dostaneme rôzne výťažky, ktoré nezodpovedajú ich ekonomickému využitiu. Platí to predovšetkým pri ich súbežnom spracovaní v zmesi. Cieľom diplomovej práce je preto, v laboratórnom merítku, overiť vhodnosť niektorých druhov dreva k efektívnemu spracovaniu na buničinu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.