17. 10. 2019  12:59 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Název tématu anglicky: Computer simulation of lytic polysaccharide monooxygenases
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Poliak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Peter Poliak, PhD.
Abstrakt: Celulóza a chitín predstavujú jeden z najrozšírenejších stavebných zložiek biomasy, ale zároveň sa vyznačujú aj vysokou chemickou stabilitou a nerozpustnosťou. Ich využitie ako obnoviteľných zdrojov v produkcii biopalív a chémii šetrnej k životnému prostrediu je preto veľkou výzvou. Vysoká nepoddajnosť týchto makromolekúl sa skrýva v pevnej beta-glykozidovej väzbe medzi glukózovými jednotkami. Monooxygenázy z niektorých húb a baktérií preukázali schopnosť jej efektívneho štiepenia pomocou atómu medi koordinovaného v ich aktívnom centre. Mechanizmus tohto rozkladu a variabilita aktivity rôznych monooxygenáz na molekulárnej úrovni dosiaľ neboli celkom objasnené. Zameraním tejto práce je preto štúdium vybraných monooxygenáz, ich štruktúry a vlastností metódami kvantovej chémie a molekulovej mechaniky. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu a je vhodná pre študentov s kladným vzťahom k počítačom. Študent si v rámci vypracovania tejto bakalárskej práce osvojí techniky modelovania molekúl, spozná možnosti výpočtovej chémie a naučí sa pracovať v linuxových operačných systémoch.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.