17. 9. 2019  10:55 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky
Názov témy anglicky: Impregnation of chips and influence on pulp quality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Abstrakt: Významnou časťou procesu várky pri výrobe buničiny je impregnácia. Úspešná impregnácia drevných štiepok významne ovplyvňuje priebeh ale hlavne výsledok várky, výťažok, obsah neprevarov a ekonomiku spracovania vstupnej suroviny. Jednou z možností ako ovplyvniť impregnáciu je parenie štiepok vo varáku pred impregnáciou. Diplomová práca preto bude študovať proces parenia a jeho vplyv na výsledok várky. - teoretická časť – impregnácia štiepok a hlavné vplyvy - praktická časť – várky na laboratórnej varni na overenie teoretických predpokladovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.