Sep 18, 2019   0:26 a.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium kolísania mechanických vlastností bielených buničín (zima – leto) v spoločnostiach celulózovo-papierenského priemyslu
Title of topic in English: Study of the fluctuations in mechanical properties of bleached pulp (winter - summer) in the pulp and paper industry
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Summary: Téma je zameraná na dlhodobejšie sledovanie zmien fyzikálno-mechanických vlastností bukovej sulfátovej buničiny. Dlhodobejšie sa predpokladajú zmeny v dôsledku faktorov ako sú dreva, morfológia dreva a vlákien po delignifikácii. Pri práci sa využijú zariadenia ODCP a v spolupráci s inými pracoviskami tiež zariadenia na delignifikáciu, určenie vlastností buničiny a popis morfológie vlákien (rozmery).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.