22. 9. 2019  4:19 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium kolísania mechanických vlastností bielených buničín (zima – leto) v spoločnostiach celulózovo-papierenského priemyslu
Názov témy anglicky: Study of the fluctuations in mechanical properties of bleached pulp (winter - summer) in the pulp and paper industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na dlhodobejšie sledovanie zmien fyzikálno-mechanických vlastností bukovej sulfátovej buničiny. Dlhodobejšie sa predpokladajú zmeny v dôsledku faktorov ako sú dreva, morfológia dreva a vlákien po delignifikácii. Pri práci sa využijú zariadenia ODCP a v spolupráci s inými pracoviskami tiež zariadenia na delignifikáciu, určenie vlastností buničiny a popis morfológie vlákien (rozmery).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.