May 21, 2019   8:39 p.m. Zina
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Röntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenín
Title of topic in English: Crystal structure of organic compounds
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Summary: Príprava vhodných monokryštálov pre rtg. monokryštálovu štruktúrnu analýzu. Može ísť jednak o organické ako aj o koordinačné zlúčeniny. Pre vhodný monokryštál sa získajú difrakčné dáta a vyrieši sa kryštálová štruktúra. Výsledky sa porovnajú s podobnými látkami v štruktúrnej databáze (Cambridge structural database). Úspešný adept môže ďalej pokračovať v diplomovej práci, popr. neskôr ako PhD-študent pri riešení experimentálnej elektrónovej štruktúry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.