18. 8. 2019  1:38 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Röntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenín
Názov témy anglicky: Crystal structure of organic compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Abstrakt: Príprava vhodných monokryštálov pre rtg. monokryštálovu štruktúrnu analýzu. Može ísť jednak o organické ako aj o koordinačné zlúčeniny. Pre vhodný monokryštál sa získajú difrakčné dáta a vyrieši sa kryštálová štruktúra. Výsledky sa porovnajú s podobnými látkami v štruktúrnej databáze (Cambridge structural database). Úspešný adept môže ďalej pokračovať v diplomovej práci, popr. neskôr ako PhD-študent pri riešení experimentálnej elektrónovej štruktúry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.