Sep 18, 2019   11:17 a.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu
Title of topic in English: Study of antiproliferative and apoptotic potential of newly synthesized berberine derivatives
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude porovnanie antiproliferačného účinku novosyntetizovaných derivátov berberínu. Pri najúčinnejších derivátoch berberínu bude použitím prietokovej cytometrie a ďalších molekulárno-biologických techník stanovená ich schopnosť indukovať programovanú bunkovú smrť - apoptózu. Analýzou jednotlivých signálnych dráh zapojených do regulácie apoptózy sa pokúsime poodhaliť molekulárny mechanizmus apoptotického účinku testovaných derivátov berberínu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.